Priser

Som alla andra kan jag inte lova på heder och samvete att dessa priser alltid kommer att gälla. Men det borde ge en fingervisning på det jag skulle fakturera när ni anlitar mig som fotograf. För att förenkla sifferarbetet räknas hela arbetsveckor istället för timmar.

Det bör dock understrykas att dessa uppgifter kan förändras framöver utefter enskilda projekts behov och andra omständigheter. Men vid projektets start skrivs ett kontrakt och priset för det projektet sätts fast.

Filmning

  • Grundpris för arbetstid och tillgänglig utrustning: 5 000 kr per vecka exklusive moms.
  • Extra arbetskraft: 2 500 kr per person och vecka exklusive moms.
  • Hyr/Köp av extra utrustning är också exklusive grundpriset.

Exempel: Bröllop

Grundpris arbetstid: 5 000 kr (inklusive förberedelse och efterarbete med materialet)
Extra arbetskraft: 2 500 kr för en assistant under bröllops-dagen.
Sub-total-kostnad: 7 500 kr exklusive moms plus utskrifter av foton och tillverkningskostnader av DVD och BluRay.

Exempel: Reklamfilm – Bildspel 20 sek
– Enklast möjliga bildspel för att visa produkter ur kommande rea-kampanjen.
Grundpris arbetstid: 5 000 kr om bilder tillhandahålls.
Inhyrd berättar-röst: 2 500 kr.

Musikrättigheter:  —— kr
Totalt: strax över 7 500 kr exklusive moms. Beroende på musiken

Exempel: Musikvideo, filmad
– Enkel filmning av framträdande klippt från varierande kameravinklar tagna under flertalet tagningar.1-2 inspelningsdagar.
Grundpris arbetstid: 2 veckor a’ 5000 kr
Totalt: 10 000 kr för färdig video-fil I HD

Exempel: Reklamfilm – Animerad 20 sek
– Två tecknade karaktärer interagerar och talar om hur bra produkten är. ingen musik.
Grundpris arbetstid: 4 veckor a’ 5 000 kr
Röster: 2st x 2 500 kr
Totalt: 25 000 kr exklusive moms

Exempel: Långfilm – 6 veckor inspelning, plus B- & C-foto
Grundpris: 6 x 5 000
Extra arbetskraft: 2 x 6 x 2 500 kr
Hyrning extra utrustning: 10 000 kr
Totalt: 70 000 kr exklusive moms

Exempel: Långfilm – 4 veckor inspelning, minimal utrustning + C-foto
Grundpris: 4 x 5 000 kr
Extra arbetskraft: 4 x 2 500 kr
Totalt: 30 000 kr exklusive moms

Noteras bör även att det I exemplen inte räknas med eventuell extra tid som kommer av förändrade direktiv ang filmens innehåll som ej fanns nämnt vid projektets start. Dessa förändringar kan ta tid att göra och måste även den debiteras per extra arbetsdag och vecka.
Detta är en av anledningarna till att jag tycker det är viktigt att vi kommer överens I så nära detalj som möjligt om vad slutprodukten ska vara. Det blir billigast för oss båda på det viset och ni som kund kan vara nöjd med en produkt för lägsta priset och kortaste tiden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.